Chính Sách Hoàn Trả Và Đổi Trả

Hoàn trả
Chúng tôi cho phép khách hàng được quyền trả sản phẩm trong vòng 3 ngày tính từ ngày món hàng được giao, tuy nhiên phải thoả mãn các điều kiện sau đây:
+ Hàng hoá chưa sử dụng và không được vỡ.
+ Cửa hàng sẽ không chấp nhận tiền vận chuyển ngược lại.
+ Tiền sẽ được trả lại vô tài khoản ngân hàng quý khách (không bao gồm tiền vận chuyển) trong vòng 2-3 ngày.

Đổi trả
Chúng tôi cho phép khách hàng được quyền trả sản phẩm trong vòng 3 ngày tính từ ngày món hàng được giao, tuy nhiên phải thoả mãn các điều kiện sau đây:
+ Hàng hoá chưa sử dụng và không được vỡ.
+ Cửa hàng sẽ không chấp nhận tiền vận chuyển ngược lại, tuy nhiên, sẽ được miễn phí vận chuyện cho món hàng mới.

Lưu ý: chúng tôi luôn cẩn thận kiểm tra hàng và đóng gói kỹ trước khi vận chuyển. Nếu có sơ xuất trong vấn đề vận chuyển thì chúng tôi luôn sẵn lòng để giải quyết vấn đề của khách hàng một cách tốt nhất.

Mọi chi tiết hoặc thắc mắt về chính sách hoàn trả và đổi trả vui lòng liên hệ thông qua oceansportsvn@gmail.com, Facebook Page, hoặc hệ thống chat trên website.