Dịch vụ bảo dưỡng

Dịch vụ bảo dưỡng là nơi khách hàng hoặc các trung tâm lặn có thể gửi về cửa hàng để bảo dưỡng định kì trong 1 năm hoặc sửa chữa sau khi thúc chính sách bảo dưỡng.
*Lưu ý: chỉ miễn phí tiền công thay, không bao gồm tiền thiết bị.

Hiển thị tất cả 4 kết quả